Mechanické ucpávky horizontálních odstředivých čerpadel

Mechanické ucpávky AR

AR

Mechanické ucpávky se používají při utěsňování rotujících hřídelů vůči stacionárnímu tělesu, např. u čerpadel a míchadel. „Pevná“ část ucpávky (sedlo) je obvykle umístěna v tělese, „rotující“ část je připevněna na hřídeli. Velmi přesně obrobené kluzné plochy jsou vůči sobě v rotačním pohybu a zároveň jsou k sobě přitlačovány pružinami, jež zabraňují otevření ucpávky. Unášené těsnící čelo i stacionární sedlo jsou vůči hřídeli, respektive tělesu, staticky utěsněna sekundárním těsněním (O-kroužky). Vstupem čerpaného média do těsnicí spáry vzniká mazací film, čímž je dosaženo těsnicího efektu.


Mechanické ucpávky AR
    AR 12        Cena        292 Kč + DPH        Pro čerpadla        PK60-65-70-80,    PKS,    PQ60-65,   CP100-130-132,    HF50,    JSW1,    JCR1
   AR 12 V        Cena        570 Kč + DPH        Pro čerpadla        CK,     CKR
    AR 13        Cena        364 Kč + DPH        Pro čerpadla        2÷4CP,    2÷4CR,    PLURIJET/80-100
   AR 14        Cena        448 Kč + DPH        Pro čerpadla        CP150-158,    AL-RED,    HF4-5-51,    NGA,    2CP25/130N,   JSW10-12-15,    JCR10-15     DAVIS
    AR 14 S        Cena        875 Kč + DPH        Pro čerpadla        NGA-PRO
    AR-12R LA        Cena       434 Kč + DPH        Pro čerpadla        TOP 2-3 LA    
Strana      1           2           3           4           5           6           7