Mechanické ucpávky horizontálních odstředivých čerpadel

Mechanické ucpávky MG 1

Mechanické ucpávky MG1

         MG1

Mechanické ucpávky se používají při utěsňování rotujících hřídelů vůči stacionárnímu tělesu, např. u čerpadel a míchadel. „Pevná“ část ucpávky (sedlo) je obvykle umístěna v tělese, „rotující“ část je připevněna na hřídeli. Velmi přesně obrobené kluzné plochy jsou vůči sobě v rotačním pohybu a zároveň jsou k sobě přitlačovány pružinami, jež zabraňují otevření ucpávky. Unášené těsnící čelo i stacionární sedlo jsou vůči hřídeli, respektive tělesu, staticky utěsněna sekundárním těsněním (O-kroužky). Vstupem čerpaného média do těsnicí spáry vzniká mazací film, čímž je dosaženo těsnicího efektu.


Mechanické ucpávky MG1
    MG1-12        Cena        1342 Kč + DPH        Pro čerpadla        PK90,     PQ-70-80-81-90,     PQ60-65-81/Bs,     PQA        
    MG1-12E        Cena        1790 Kč + DPH        Pro čerpadla        PV 55        
    MG1-14        Cena        719 Kč + DPH        Pro čerpadla        TOP 4-5        
    MG1-14D SIC        Cena        1600 Kč + DPH        Pro čerpadla        RX 4-5,     RX 4-5/40                        
    MG1-18 SIC        Cena        2180 Kč + DPH        Pro čerpadla        NK2/5,     NK4/4-5                        
    MG1-19        Cena        1400 Kč + DPH        Pro čerpadla        NK2/5,     NK4/4-5                        
Strana      1           2           3           4           5           6           7