Mechanické ucpávky horizontálních odstředivých čerpadel

Mechanické ucpávky ST 1

Mechanické ucpávky MG1

         MG1

Mechanické ucpávky se používají při utěsňování rotujících hřídelů vůči stacionárnímu tělesu, např. u čerpadel a míchadel. „Pevná“ část ucpávky (sedlo) je obvykle umístěna v tělese, „rotující“ část je připevněna na hřídeli. Velmi přesně obrobené kluzné plochy jsou vůči sobě v rotačním pohybu a zároveň jsou k sobě přitlačovány pružinami, jež zabraňují otevření ucpávky. Unášené těsnící čelo i stacionární sedlo jsou vůči hřídeli, respektive tělesu, staticky utěsněna sekundárním těsněním (O-kroužky). Vstupem čerpaného média do těsnicí spáry vzniká mazací film, čímž je dosaženo těsnicího efektu.


Mechanické ucpávky ST 1
    ST1-14 SIC        Cena        875 Kč + DPH        Pro čerpadla        DAVIS, D, VX, MC10-12/50,     VX-I, MC-I, DC, VXC/35-45,     MC10-15/45            
    ST1-15 SIC        Cena        1238 Kč + DPH        Pro čerpadla        NK2/1-2-3-4,     NK4/1-2-3    
    ST1 -16        Cena        823 Kč + DPH        Pro čerpadla        NK2/1-2-3-4,     NK4/1-2-3    
    ST1 16 SIC        Cena        1030 Kč + DPH        Pro čerpadla        4BLOCK                            
Strana      1           2           3           4           5           6           7