Mechanické ucpávky horizontálních odstředivých čerpadel

Mechanické ucpávky STA

Mechanické ucpávky STA

         STA

Mechanické ucpávky se používají při utěsňování rotujících hřídelů vůči stacionárnímu tělesu, např. u čerpadel a míchadel. „Pevná“ část ucpávky (sedlo) je obvykle umístěna v tělese, „rotující“ část je připevněna na hřídeli. Velmi přesně obrobené kluzné plochy jsou vůči sobě v rotačním pohybu a zároveň jsou k sobě přitlačovány pružinami, jež zabraňují otevření ucpávky. Unášené těsnící čelo i stacionární sedlo jsou vůči hřídeli, respektive tělesu, staticky utěsněna sekundárním těsněním (O-kroužky). Vstupem čerpaného média do těsnicí spáry vzniká mazací film, čímž je dosaženo těsnicího efektu.


Mechanické ucpávky STA
   STA - 12 R        Cena        384 Kč + DPH        Pro čerpadla        TOP1-2-3,     TOP FLOOR,     TOP VORTEX,     RX1-2-3,     ZD,     ZX
    STA-12R SIC        Cena        771 Kč + DPH        Pro čerpadla        RX2/20,     RX3/20,     TOP MULTI2-3
    STA-13R        Cena        468 Kč + DPH        Pro čerpadla        TOP MULTI2-3       
    STA-17        Cena        641 Kč + DPH        Pro čerpadla        4BLOCK                            
    STA-19        Cena        1757 Kč + DPH        Pro čerpadla        VXC/50,     VXC/70,     MC15-20-30-40/50,     MC/70,     PVXC/50-70,     PMC/50-70        
    STA-20        Cena        745 Kč + DPH        Pro čerpadla        VXC/50,     VXC/70,     MC15-20-30-40/50,     MC/70,     PVXC/50-70,     PMC/50-70            
Strana      1           2           3           4           5           6           7